Μεταφραστικό Έργο | Στο φάσμα του Αυτισμού

Autismo. Le Regole Non Scritte Del Comportamento Sociale Per Bambini E Ragazzi Da 4 A 12 Anni

Una delle principali difficoltà a cui i bambini affetti da autismo devono far fronte è la comprensione delle regole sociali.

Autismo. Le Regole Non Scritte Del Comportamento Sociale Per Bambini E Ragazzi Da 4 A 12 Anni
The Early Start Dever Model For Young Children With Autism

Το μοντέλο πρώιμης παρέμβασης του Denver για μικρά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. 

The Early Start Dever Model For Young Children With Autism
An Early Start for Your Child with Autism
Πρώιμη παρέμβαση για τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος: χρησιμοποιώντας καθημερινές δραστηριότητες βοηθούμε τα παιδιά να συνδεθούν, να επικοινωνήσουν, και να μάθουν (S.J Rogers, G Dawson και L.A Vishmara)
 
Εκδόσεις Γλαύκη.
Μετάφραση: Ελένη Λούβρου 
Το βιβλίο είναι Υπό Έκδοση 
An Early Start for Your Child with Autism

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media