Ενημερωτική παρουσίαση για το Εργαστήρι Αποτελεσματικού Γονέα

28 November at 10:00–12:00 & 29 November at 19:00–21:00

35 Θησέως, 151 24 Μαρούσι

Ενημερωτική παρουσίαση για το Εργαστήρι Αποτελεσματικού Γονέα

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ) πρωτοπαρουσιάστηκε το 1962 από τον κλινικό ψυχολόγο Dr. Thomas Gordon, και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως η πρώτη εκπαίδευση για γονείς με βάση τις δεξιότητες επικοινωνίας. Διδάχτηκε σε περισσότερους από ένα εκατομμύρια γονείς σε 43 χώρες ενώ το σχετικό βιβλίο, ‘Τα μυστικά του Aποτελεσματικού Γονέα’ έχει πουλήσει πάνω από 4 εκ. αντίτυπα σε 33 γλώσσες.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει το αίσθημα της υπευθυνότητας, της αυτονομίας, της αυτοπειθαρχίας, της συνεργασίας, του κοινωνικού ενδιαφέροντος και της χρησιμότητας τους στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό επιτυγχάνεται όχι με αυταρχικό ή υποχωρητικό τρόπο αλλά με την καλλιέργεια των έμφυτων θετικών στοιχείων που έχει κάθε άτομο. Η σχέση γονέα παιδιού είναι καταλυτική και οι δεξιότητες αυτές βοηθούν στη δημιουργία μίας ουσιαστικής και αρμονικής σχέσης.

Η επιτυχία του εργαστηρίου οφείλετε κυρίως στο ότι δεν αρκείτε στο να μεταδώσει κάποιες θεωρητικές γνώσεις αλλά επιδιώκει να θέσει γερές βάσεις πρακτικής μάθησης που θα φέρουν άμεσα, πραγματικά και αναγνωρίσιμα αποτελέσματα στα καθημερινά προβλήματα της οικογένειας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και σε γονείς εφήβων ή ενηλίκων που ζουν με γονείς. Εκτός από παιδιά τυπικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα έχει αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμο σε γονείς παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, με δυσλεξία και με συναισθηματικές δυσκολίες.

Σε αυτή την ενημερωτική παρουσίαση θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του εργαστηρίου καθώς και τις συγκεκριμένες δεξιότητες στις οποίες εκπαιδεύονται οι γονείς.

Είσοδος Ελεύθερη

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων.
Τηλεφωνο επικοινωνίας: 693 6661150

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός)

Εξειδικευμένη ατομική ή/και ομαδική στήριξη
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που ανήκουν στο
φάσμα του αυτισμού.

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα
είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο
που στοχεύει στην εκπαίδευση γονέων σε
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με
τα παιδιά τους.

Ενημερώσου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ • ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Οι άγραφοι κανόνες
κοινωνικής συμπεριφοράς
για παιδιά 4-12 ετών

Περισσότερα

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media