Εκπαίδευση στην ικανότητα ανάγνωσης του νου σε παιδιά με αυτισμό.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό και συναφείς διαταραχές να συμπεραίνουν τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τις επιθυμίες και τις προθέσεις των άλλων, έχει γίνει το αντικείμενο πολλών μελετών

Εκπαίδευση στην ικανότητα ανάγνωσης του νου σε παιδιά με αυτισμό.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό και συναφείς διαταραχές να συμπεραίνουν τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τις επιθυμίες και τις προθέσεις των άλλων, έχει γίνει το αντικείμενο πολλών μελετών. Φαίνεται λοιπόν ότι το έλλειμμα αυτό είναι η βάση πολλών κοινωνικών και επικοινωνιακών δυσκολιών που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό.

Ο οδηγός αυτός εξετάζει τη σχέση ελλειμμάτων στη θεωρεία του νου με άλλους λειτουργικούς τομείς των παιδιών και περιγράφει τις υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες που επιχειρούν να εντείνουν τις δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με την κατανόηση του νου των άλλων. Προσεγγίζοντας το πρόγραμμα παρέμβασης και παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά υλικά και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν, οι συγγραφείς προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθηθούν τα παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να βελτιώσουν την κατανόηση τους στους τομείς της πεποίθησης, των συναισθημάτων και του συμβολισμού.

Οι συγγραφείς στοχεύουν σε συγκεκριμένα προβλήματα στα οποία συμπεριλαμβανονται:

● πώς να ερμηνεύσεις εκφράσεις προσώπων.

● πώς να αναγνωρίσεις τα συναισθήματα του θυμού, της λύπης, του φόβου και της χαράς.

● πώς επηρεάζονται τα συναισθήματα από αυτό που συμβαίνει και αναμένεται να γίνει.

● πώς να δεις τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου

● πως να κατανοήσεις τη γνώση για τις πεποιθήσεις των άλλων.

Αυτός ο ευκολοδιάβαστος οδηγός είναι ιδιαίτερης αξίας για εκπαιδευτές ειδικής αγωγής, σχολικούς και κλινικούς ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και κηδεμόνες παιδιών με αυτισμό και συναφείς διαταραχές.

 

Συγγραφέας : Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen και Julie Hadwin

Μετάφραση : Ελένη Λούβου

 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός)

Εξειδικευμένη ατομική ή/και ομαδική στήριξη
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που ανήκουν στο
φάσμα του αυτισμού.

Περισσότερα

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα
είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο
που στοχεύει στην εκπαίδευση γονέων σε
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με
τα παιδιά τους.

Ενημερώσου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ • ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Οι άγραφοι κανόνες
κοινωνικής συμπεριφοράς
για παιδιά 4-12 ετών

Περισσότερα

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media