Εκπαίδευση / Εποπτεία Επαγγελματιών

Εκπαίδευση/Εποπτεία Παράλληλη Στήριξης

Εκπαίδευση / Εποπτεία Επαγγελματιών

Εκπαίδευση /Εποπτεία Ειδικών

Η κλινική εποπτεία σε νέους ειδικούς στο χώρο της ειδικής αγωγής και γενικότερα της ψυχικής υγείας είναι  ιδιαίτερης σημασίας αφού,   λόγω έλλειψης εμπειρίας δεν είναι πάντα σε θέση να χειριστούν αποτελεσματικά κάποιες καταστάσεις.  Ειδικά οι περιπτώσεις που αφορούν την παρέμβαση παιδιών και εφήβων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για ειδικούς που δεν έχουν εκπαιδευτεί στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και συνεπώς δεν γνωρίζουν τον ειδικό τρόπο σκέψης των ατόμων αυτών.

Οι ειδικοί που ενδιαφέρονται για εποπτεία θα έχουν τη δυνατότητα να θίξουν θέματα που αφορούν δυσκολίες που συναντούν με τα περιστατικά έχουν αναλάβει σε ένα περιβάλλον εχεμύθειας. Θα δοθούν απτές και πρακτικές συμβουλές και θα  εξεταστούν πιθανές λύσεις. Κατά συνέπεια, μέσα σε αυτό το οργανωμένο και συστηματικό πλαίσιο υποστήριξης η επαγγελματική τους ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα ενισχύεται σημαντικά.

 

 

Εκπαίδευση/Εποπτεία Παράλληλη Στήριξης

Η παρουσία παράλληλης στήριξης  στο σχολείο από την προσχολική ηλικία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετέπεισα ζωή ενός παιδιού που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Ο ρόλος της παράλληλης στήριξης είναι να καθοδηγεί και να βοηθάει  το παιδί  με διακριτικό πάντα τρόπο μέσα και έξω από τη σχολική τάξη.  Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην τάξη και  σε συνεργασία με τη δασκάλα  βοηθάει το παιδί να οργανώνεται, να συγκεντρώνεται,  να συνεργάζεται με τους συμμαθητές του και να ακολουθεί ομαδικές και ατομικές εντολές.  Λόγω  των ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά να συμμετάσχουν σε διάλογο και να αλληλεπιδρούν επιτυχώς με τους συνομηλίκους τους, βασικός ρόλος της παράλληλης στήριξης είναι να βοηθάει το παιδί να παίζει  και να επικοινωνεί με άλλα παιδιά και συνεπώς,  να δημιουργήσει φιλίες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα άτομα που αναλαμβάνουν το ρόλο της  παράλληλης στήριξης δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά βοηθητικό ένα έμπειρο άτομο να τα καθοδηγεί και εποπτεύει στον τρόπο παρέμβασης και αντιμετώπισης του παιδιού καθώς και στη θέσπιση και κατάκτηση των στόχων του.

 

 

 

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα
είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο
που στοχεύει στην εκπαίδευση γονέων σε
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με
τα παιδιά τους.

Ενημερώσου

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός)

Εξειδικευμένη ατομική ή/και ομαδική στήριξη
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που ανήκουν στο
φάσμα του αυτισμού.

Περισσότερα

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media