Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών / εφηβων

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι η διαδικασία ενημέρωσης του ατόμου σχετικά με την αναπαραγωγή τις σεξουαλικές σχέσεις και τους πιθανούς κινδύνους.

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών / εφηβων

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Στις μέρες μας, η ανάγκη για  ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα που αφορούν την εφηβεία, τη σεξουαλική υγεία και γενικότερα το σεξ όλο και αυξάνεται. Βασικός στόχος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι να εφοδιαστούν τα παιδιά με έγκυρες πληροφορίες γύρω από  τα θέματα αυτά  ώστε να είναι σε θέση να πάρουν σωστές και υπεύθυνες αποφάσεις για τη ζωή τους.

Η σεξουαλική αγωγή δεν αφορά μόνο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα γεννητικά όργανα και την αναπαραγωγή  αλλά έχει ως στόχο την εκπαίδευση των παιδιών για  τις σχέσεις, την ενημέρωσή τους σχετικά με τις επιτρεπτές και μη σεξουαλικές πράξεις και τους πιθανούς κινδύνους.  Κατά συνέπεια προωθεί την υπευθυνότητα και την κριτική σκέψη. Μέσα από αυτή τη  διαδικασία η οποία ιδανικά ξεκινάει από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται μέχρι την εφηβεία, τα παιδιά αποκτούν αυτογνωσία και αυτοσεβασμό.

 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός)

Εξειδικευμένη ατομική ή/και ομαδική στήριξη
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που ανήκουν στο
φάσμα του αυτισμού.

Περισσότερα

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media