Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών / εφήβων

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι η διαδικασία
ενημέρωσης του ατόμου σχετικά με την
αναπαραγωγή τις σεξουαλικές σχέσεις και τους
πιθανούς κινδύνους. Αναφέρεται επίσης σε θέματα
αυτογνωσίας και ταυτότητας

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών / εφήβων

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός)

Εξειδικευμένη ατομική ή/και ομαδική στήριξη
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που ανήκουν στο
φάσμα του αυτισμού.

Περισσότερα

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα
είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο
που στοχεύει στην εκπαίδευση γονέων σε
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με
τα παιδιά τους.

Ενημερώσου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ • ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Οι άγραφοι κανόνες
κοινωνικής συμπεριφοράς
για παιδιά 4-12 ετών

Περισσότερα

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media